Contact us

Contact Way

  • +886-4-7717364
  • +886-4-7717464
  • No.181, Gouwei Ln., Lukang Township, Changhua County 505, Taiwan.
  • shenjun@seed.net.tw
  • Mon.- Fri. 08:00~17:00
Inquiry Form